Facebook

Eseménynaptár
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Tisztelt Lakosság!
 
Gyékényes Község Önkormányzat a 2019. évi Belügyminisztériumi pályázati kiírás alapján pályázatot nyújtott be, és a Belügyminisztérium és az önkormányzat együttes támogatásával összesen 114 m3 szociális célú tűzifa kiosztását biztosítja.
 
A pályázati kiírásban foglalt előírások alapján a képviselő-testület 8/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletében szabályozta a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének feltételeit.
 
Az igénylést az erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatványon lehet benyújtani 2019. november 05-től 2019. november 30-ig, második körben 2019. december 03-tól 2019. december 10-ig Gyékényes Község Önkormányzatánál, az ezt követő időponton túl kérelem nem fogadható be. A kérelem nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.gyekenyes.hu), vagy kérhető az önkormányzat szociális ügyintézőjétől.
 
A kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület legkésőbb 2019. december 17-ig dönt.
 
Kérjük, hogy a nagyszámú várható igényekre tekintettel a kérelmet csak az alábbiak szerint meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén nyújtsák be:
 
Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3 tűzifát biztosít annak a személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) települési támogatásra
jogosultak.
 
A fentiekben foglaltakon túl szociális célú tűzifa támogatás állapítható meg annak a személynek is, aki
a) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
b) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.
 
A beérkezett kérelmek elbírálásánál előnyt élvez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
 
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek, és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
 
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a meghatározott feltételek teljesülésétől – a kérelmező,
a) ha az általa életvitelszerűen lakott ingatlan tűzifával egyáltalán nem fűthető, vagy
b) ha üresen álló, nem lakott ingatlanra nyújtja be kérelmét, amelyben életvitelszerűen senki sem él.
 
                                                                                                    Kisiván István sk.
                                                                                                        polgármester
 
TOP projektek Gyékényesen

Magyar Falu Program

Búvárbázis

Éttermek, panziók

Kereskedelem
Szálláshelyek nyilvántartása
innen letölthető

Üzletek nyilvántartása
innen letölthető

Szolgáltatók nyilvántartása
innen letölthető

Telephelyek nyilvántartása
innen letölthető

 

Kormányzati Portál

Sajtószoba   l    Hasznos linkek   l    Szálláskereső   l    Galéria   l    Eseménynaptár   l    Webmail
Hírek   l   Gyékényesről   l   Közérdekű   l   Rendezvénynaptár   l   TOP projektek
Gyékényes 2015